ZARZĄDZENIA DYREKTORA

Rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie nr 1 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie programów nauczania

Zarządzenie-nr-2-2023-2024 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia ramowego rozkładu dnia w oddziale przedszkolnym.

Zarządzenie nr 3 z dnia 31 sierpnia 2023 roku

Zarządzenie nr 4 z dnia 20 września 2023 roku w sprawie ustalenia dni wolnych

Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania zespołu do opracowania SOM

Zarządzenie nr 6 w prawie rekrutacji w do oddziału przedszkolnego

Zarządzenie nr 7 Dyrektora SP im. J. Tuwima w Wielączy Kolonii w sprawie wprowadzenia Standardów

Zarządzenie nr 8 Dyrektora SP im. J. Tuwima w Wielączy Kolonii w sprawie wprowadzenia skróconej wersji Standardów

Rok szkolny 2021/2022

Zarzadzenie-nr-11-z-dnia-1-kwietnia-2022-w-sprawie-aktualizacji-procedur

Zarządzenie nr 10 z dnia 16 marca 2022 w sprawie rekolekcji wielkopostnych

Zarządzenie nr 9 z dnia 24 lutego 2022 w sprawie aktualizacji procedur

Zarządzenie nr 8 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia procedur oraz terminów rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Zarządzenie nr 7 z dnia 26 stycznia 2022r w sprawie czasowego ograniczenia zajęć dla uczniów kl. V-VIII

Zarządzenie nr 6 z dnia 17 grudnia 2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów kl. II-VIII

Zarządzenie nr 5 z dnia 30 września 2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021-2022

Zarządzenie nr 4 z dnia 31 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia zestawu programów i podręczników oraz materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2021-2022

Zarządzenie nr 3 z dnia 31.08.2021 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Zarządzenie nr 2 z dnia 31.08. 2021 w sprawie regulaminu prowadzenia i przechowywania dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

Zarządzenie nr 1 z dnia 31 sierpnia 2021 w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego 2021-2022 w sposób stacjonarny

 

Rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie nr 20 z dnia 31 maja 2021r. w sprawie przywrócenia zajęć w sposób stacjonarny dla uczniów kl 4-8

Zarządzenie nr 19 z dnia 14 maja 2021w sprawie przywrócenia zajęć w sposób hybrydowy dla uczniów kl. IV- VIII

Zarządzenie nr 18 z dnia 30 kwietnia 2021 w sprawie przywrócenia zajęć w sposób stacjonarny dla uczniów kl. I- II

Zarządzenie nr 17 z dnia 23 kwietnia 2021 w sprawie przywrócenia zajęć w sposób hybrydowy dla uczniów kl. I- II

Zarządzenie nr 16 z dnia 16 kwietnia 2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów kl. I-VIII  

Zarządzenie nr 15 z dnia 9 kwietnia 2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów kl. I-VIII

Zarządzenie nr 14 z dnia 26 marca 2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów kl. I-VIII

Zarządzenie nr 13 z dnia 19 marca 2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów kl. I-VIII
Zarządzenie nr 12 z dnia 12 marca 2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów kl. IV-VIII

Zarządzenie nr 11 z dnia 26 lutego 2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów kl. IV-VIII  

Zarządzenie nr 10 z dnia 15.02.2021 w sprawie powołania zespołu nadzorującego do  przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

Zarządzenie nr 9 z dnia 12 lutego 2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów kl. IV-VIII  

Zarządzenie nr 8 z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów kl. IV-VIII  

Zarządzenie nr 7 z dnia 15 stycznia 2021 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów kl. IV-VIII  

Zarządzenie nr 6 z dnia 26 listopada 2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów kl. I-VIII  

Zarządzenie nr 5 z dnia 20.11. 2020 w sprawie aktualizacji procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w trakcie prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym

Zarządzenie nr 4 z dnia 6 listopada 2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów kl. I-VIII

Zarządzenie nr 3 z dnia 23 października 2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów kl. IV-VIII  

Zarządzenie nr 2 z dnia 30 września 2020 w sprawie ustalenia ni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020-2021 

Zarządzenie nr 1 z dnia 31 sierpnia 2020 w sprawie aktualizacji procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19