Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

  • Deklaracja odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 – pobierz
  • Deklaracja pozostania w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021 – pobierz
  • Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Wielączy Kolonii na rok szkolny 2020/2021 – pobierz
  • Procedura postępowania rekrutacyjnego w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Wielączy Kolonii na rok szkolny 2020/2021 – pobierz
  • Informacja o spełnianiu kryteriów określonych w ustawie Prawo oświatowe i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie – pobierz
  • Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka – pobierz