Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły

mgr Alicja Poździkjęzyk polski

 1. mgr Iwona Berdak – informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna- wychowawca kl II-III
 2. mgr Agata Borowicz – nauczyciel wspomagający, Pedagog szkolny
 3.  mgr Jolanta Budzyńska – chemia, wychowanie fizyczne
 4. mgr Magdalena Głąb – matematyka, fizyka, plastyka, wychowawca kl VII
 5. mgr Małgorzata Hysa – historia, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka, doradztwo zawodowe, oddział przedszkolny – 3-4 latki,  wychowawca kl. VIII
 6. mgr Magdalena Lempert – język niemiecki
 7. mgr Marta Misiarz – biologia
 8. mgr Hubert Ożga – język angielski, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. V-VI
 9. mgr Joanna Plebańska – oddział przedszkolny 3-4 latki – wychowawca
 10. mgr Edyta Popławska – logopeda, język polski
 11. mgr Małgorzata Rybak – geografia
 12. Ks. mgr Tomasz Rybiński – religia
 13. mgr Teresa Tomaszewska – oddział przedszkolny 5-6 latki wychowawca