Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły

mgr Alicja Poździkjęzyk polski

 1. mgr Agata Borowicz – wychowawca kl I, nauczyciel wspomagający, pedagog szkolny, pedagog specjalny
 2. mgr Magdalena Głąb – fizyka, plastyka, technika
 3. mgr Agnieszka Małyszek – matematyka
 4. mgr Małgorzata Hysa – historia, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka, doradztwo zawodowe, oddział przedszkolny – 3-4 latki,  wychowawca kl. VIII
 5. mgr Marta Misiarz – biologia, chemia
 6. mgr Hubert Ożga – język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, etyka, wychowawca kl. VII
 7. mgr Justyna Gliwińska – język niemiecki
 8. mgr Joanna Plebańska – oddział przedszkolny 3-4 latki – wychowawca
 9. mgr Małgorzata Rybak – geografia
 10. mgr Lucyna Stempel – logopeda, język polski, wychowawca kl. IV
 11. Ks. mgr Grzegorz Szlązak – religia
 12. mgr Teresa Tomaszewska – oddział przedszkolny 5-6 latki wychowawca
 13. mgr Adrianna Choina – wychowanie fizyczne