Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły

mgr Alicja Poździkjęzyk polski kl. VIII

  1. mgr Iwona Berdak – wychowanie fizyczne kl. I-V, informatyka, edukacja wczesnoszkolna wychowawca kl IIi
  2. mgr Magdalena Czajka – język angielski, oddział przedszkolny  wychowawca 5-6 latków
  3. mgr Marta Lal – geografia, biologia
  4. mgr Magdalena Głąb – matematyka, technika kl. IV-VI, fizyka, plastyka kl. IV-VI, wychowawca kl IV
  5. mgr Małgorzata Hysa – historia, przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie, biblioteka,  oddział przedszkolny 3-4 latki,  wychowawca kl. VIII
  6. Ks. mgr Mariusz Łoza – religia
  7. mgr Joanna Plebańska – oddział przedszkolny wychowawca 3,4 latków
  8. mgr Anna Samulak – logopedia, język polski kl. IV–VI, edukacja dla bezpieczeństwa, muzyka kl IV-VI,  wychowawca kl V-VI
  9. mgr Teresa Tomaszewska – edukacja wczesnoszkolna, oddział przedszkolny 5-6 latki, edukacja muzyczna kl I-III, edukacja plastyczna kl I-III, wychowawca kl I-II
10. mgr Jolanta Budzyńska – chemia, wychowanie fizyczne kl. VI-VIII
11. mgr Magdalena Lempert – język niemiecki