Grono Pedagogiczne

Dyrektor Szkoły

mgr Alicja Poździkjęzyk polski

 1. mgr Iwona Berdak – informatyka, wychowanie fizyczne, edukacja wczesnoszkolna- wychowawca kl III
 2. mgr Agata Borowicz – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający, pedagog szkolny, pedagog specjalny,  wychowawca kl I
 3. mgr Magdalena Głąb – matematyka, fizyka,  wychowawca kl VIII
 4. mgr Małgorzata Hysa – historia, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka, doradztwo zawodowe, oddział przedszkolny – 3-4 latki,  wychowawca kl. VII
 5. mgr Marta Misiarz – biologia, chemia
 6. mgr Hubert Ożga – język angielski, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, plastyka, etyka, wychowawca kl. VI
 7. mgr Magdalena Padyasek – język niemiecki
 8. mgr Joanna Plebańska – oddział przedszkolny 3-4 latki – wychowawca
 9. mgr Małgorzata Rybak – geografia
 10. mgr Lucyna Stempel – logopeda, język polski
 11. Ks. mgr Grzegorz Szlązak – religia
 12. mgr Teresa Tomaszewska – oddział przedszkolny 5-6 latki wychowawca