Stowarzyszenie Oświatowe

W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Prezes Stowarzyszenia –p. Stanisław Czerwieniec

Wiceprezes – p. Jerzy Bałabuch

Sekretarz – p. Krystyna Garbata

Skarbnik – p. Krystyna Gawron