Aktualności

Więcej o: Rozstrzygnięcie Gminnego Matematycznego Konkursu Multimedialnego „Matematyka jest jak kurz – jest wszędzie i już”

Rozstrzygnięcie Gminnego Matematycznego Konkursu Multimedialnego „Matematyka jest jak kurz – jest wszędzie i już”

       Dnia 14 marca 2023 roku w naszej szkole odbyło się podsumowanie Gminnego Matematycznego Konkursu Multimedialnego „MATEMATYKA jest jak kurz – jest wszędzie i już!” organizowanego przez naszą szkołę. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Szczebrzeszyna – pan Henryk Matej.

       Konkurs organizowany był w ramach realizacji zadań ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „(Nie)zwykła matematyka”. Uczestniczyli  w nim uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Szczebrzeszyn.

       Komisja konkursowa oceniała zgodność pracy z tematem, ciekawe podejście i kreatywność oraz atrakcyjność treści. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria  – prezentacja multimedialna

 1. Wiktoria Kawala – Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach
 2. Anna Głąb – Szkoła Podstawowa w Bodaczowie
 3. Zuzanna Żuk – Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii

  wyróżnienie – Zuzanna Łogożna Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie

Kategoria  – zdjęcie

 1. Julia Świstowska – Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii
 2. Joanna Wanat – Szkoła Podstawowa nr.1 w Szczebrzeszynie
 3. Alicja Domienik – Szkoła Podstawowa nr. 3 w Szczebrzeszynie

wyróżnienie – Emilia Bielecka – Szkoła Podstawowa nr. 3 w Szczebrzeszynie

wyróżnienie – Kacper Głąb – Szkoła Podstawowa w Bodaczowie

wyróżnienie – Natalia Magdziak – Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach

       Podczas uroczystości pogratulowano uczestnikom pomysłowości przy tworzeniu prac oraz wkładu jaki włożyli w ich przygotowanie. Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody i dyplomy. Dziękujemy panu Burmistrzowi Henrykowi Matejowi, pani dyrektor Agacie Jonasz oraz nauczycielom z pobliskich szkół za udział w uroczystości.

       Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów. Galeria

  I miejsce – Oś symetrii – Julia Świstowska – Szkoła Podstawowa w Wielączy Kolonii

   II miejsce – Paproć- Joanna Wanat – SP1 Szczebrzeszyn

  III miejsce – Muszle Alicja Domienik – SP3 Szczebrzeszyn

  Wyróżnienie 1 – Matematyka w przyrodzie -Emilia Bielecka – SP3 Szczebrzeszyn

  Wyróżnienie 2 – Proste równoległe i przecinające się Kacper Głąb – SP Bodaczów

  Wyróżnienie 3 – Ułamki zwykłe Natalia Magdziak – Niedzieliska

Rekolekcje Wielkopostne

         W dniach 13-14. 03 2023r. (poniedziałek, wtorek) odbędą się Rekolekcje Wielkopostne. W tych dniach dzieci na wniosek rodzica zostają zwolnione z zajęć dydaktycznych po trzeciej godzinie lekcyjnej. Pozostali uczniowie zostają w szkole.

”Tydzień wyboru drogi kształcenia”

       Informujemy Państwa, że w ramach akcji „Zawodowy strzał w10!” planowane jest kolejne działanie służące pomocy w wyborze dalszego etapu kształcenia dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych oraz promocji szkół kształcących w zawodach w województwie lubelskim – „Tydzień wyboru drogi kształcenia”.
W ramach tej akcji Uczniowie i ich Rodzice będą mieli możliwość skontaktowania się telefonicznego z doradcami zawodowymi, którzy będą w określonych godzinach dyżurowali pod wskazanymi niżej numerami telefonów.
       Rodzice i Uczniowie będą mieli możliwość porozmawiania z wykwalifikowanymi doradcami zawodowymi o zasadach dokonywania wyboru szkoły, ofercie szkół i zawodów w naszym województwie oraz upewnić się w dokonanych już wyborach. W razie szczegółowych pytań o kształcenie w poszczególnych zawodach czy szkołach doradcy będą kierowali zainteresowanych do konkretnych szkół. W indywidualnych przypadkach doradcy zawodowi będą podawali kontakt do poradni psychologiczno-pedagogicznej będącej w rejonie szkoły, do której uczęszcza uczeń. Zarówno w szkołach jak i poradniach pełnić będą dyżury osoby kompetentne, które będą mogły wspierać zainteresowanych i odpowiadać na pytania.
Proponowana Państwu sieć wsparcia będzie funkcjonowała przez tydzień – od 6 do 10 marca 2023 r., w godzinach od 14.00 do 18.00.
 
Numery telefonów, przy których będą dyżurowali doradcy zawodowi:
 1. 500 303 388
 2. 509 731 851
 3. 668 356 436
 4. 881 238 455
 5. 605 635 605
       Rodzice i Uczniowie mogą także dzwonić w tym tygodniu bezpośrednio do szkół kształcących w zawodach, wykorzystując kontakt podany w informatorze o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego na rok szkolny 2023/2024 https://www.kuratorium.lublin.pl/informator.php .
Więcej o: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

       1 marca obchodziliśmy w naszej szkole Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” uczniowie obejrzeli prezentację oraz film” Żołnierze wyklęci”  prod. TVP oraz Żołnierze Niezłomni – Danuta Siedzikówna „Inka” prod. IPN tv.

       Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.

       Prezydent Lech Kaczyński korzystając ze swego konstytucyjnego uprawnienia do inicjatywy ustawodawczej, w 2010 roku złożył na ręce marszałka Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako święta państwowego, które będzie obchodzone w dniu 1 marca każdego roku.

Więcej o: Informacja dla rodziców o Programie dla szkół

Informacja dla rodziców o Programie dla szkół

Szanowni Państwo!

       Dziękujemy za udział Państwa szkoły podstawowej w edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

       Mając na uwadze, iż dla jak najskuteczniejszej realizacji programu i osiągania jego celów ważne jest zaangażowanie zarówno szkół, w których jest on realizowany, jak również wsparcie rodzin dzieci w nim uczestniczących, przekazujemy Państwu do wykorzystania propozycję informacji – listu Państwa szkoły skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w programie. W związku z rozpoczęciem drugiego semestru realizacji programu w przygotowanym liście przypominamy rodzicom o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą ich dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę. Zachęcamy również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.

       Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o udostępnienie załączonego listu rodzicom zgodnie z formą komunikacji z rodzicami przyjętą w Państwa szkole, np. mailowo lub poprzez dziennik elektroniczny, itp., za co z góry serdecznie dziękujemy.

 

Z poważaniem

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa