Bezpłatny Generator Zdjęć

       Generator jest bezpłatny i umożliwia samodzielne wykonanie zdjęć odpowiadających wymaganiom dotyczących Zdjęć do mLegitymacji, przy pomocy telefonu komórkowego. Dzięki Generatorowi każdy uczeń może wykonać zdjęcie w łatwy sposób i dzięki temu uzyskać mLegitymację. Wystarczy zrobić zdjęcie, a Generator automatycznie wybieli tło oraz wykadruje zdjęcie tak, żeby spełniało ono wymogi dotyczące zdjęcia do mLegitymacji lub legitymacji szkolnej.

Krótka instrukcja korzystania z Generatora Zdjęć do mLegitymacji

Odnośnik: Bezpłatny Generator Zdjęć do Legitymacji