Logopeda

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Logopeda szkolny – mgr Lucyna Stempel

Godziny pracy:

Poniedziałek    12.20 – 13.20

Czwartek          9.40 -13.20

Piątek                9.40 – 10.25

                           12.20 – 14.00

Działania logopedy szkolnego:

  1. Ustalenie odpowiedniego rodzaju terapii w celu osiągnięcia zamierzonych efektów terapii. 2. Indywidualna lub grupowa praca z uczniem w zależności od rodzaju zaburzenia mowy/wymowy.
  2. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową wymowę – ćwiczenia oddechowe, usprawniające funkcjonowanie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia artykulacyjne     oraz emisyjno-fonacyjne.
  3. Prowadzenie ćwiczeń z zakresu rozwoju percepcji słuchowej, wzrokowej i ruchowej.
  4. Prowadzenie ćwiczeń mających na celu rozwój i doskonalenie słuchu fonematycznego oraz fonemowego.
  5. Prowadzenie ćwiczeń właściwych z zakresu likwidowania wszelkiego rodzaju zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej – wywoływanie prawidłowej wymowy, utrwalanie poprawnej artykulacji, różnicowanie artykulacji głosek opozycyjnych.
  6. Kierowanie uczniów na konsultacje specjalistyczne wg potrzeb (laryngologiczne, ortodontyczne, neurologiczne, foniatryczne).
  7. Współpraca z rodzicami.