Logopeda

ROK SZKOLNY 2021/2022

   

Logopeda szkolny- mgr Edyta Popławska

 

Godziny pracy:

Wtorek 12.20 – 12.50

Środa  11.40 – 13.15

Czwartek 11.30 -13.10

Piątek 12.20 -12.50

             14.00 -14.30

Działania logopedy szkolnego:

  1. Ustalenie odpowiedniego rodzaju terapii w celu osiągnięcia zamierzonych efektów terapii. 2. Indywidualna lub grupowa praca z uczniem w zależności od rodzaju zaburzenia mowy/wymowy.
  2. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową wymowę – ćwiczenia oddechowe, usprawniające funkcjonowanie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia artykulacyjne     oraz emisyjno-fonacyjne.
  3. Prowadzenie ćwiczeń z zakresu rozwoju percepcji słuchowej, wzrokowej i ruchowej.
  4. Prowadzenie ćwiczeń mających na celu rozwój i doskonalenie słuchu fonematycznego oraz fonemowego.
  5. Prowadzenie ćwiczeń właściwych z zakresu likwidowania wszelkiego rodzaju zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej – wywoływanie prawidłowej wymowy, utrwalanie poprawnej artykulacji, różnicowanie artykulacji głosek opozycyjnych.
  6. Kierowanie uczniów na konsultacje specjalistyczne wg potrzeb (laryngologiczne, ortodontyczne, neurologiczne, foniatryczne).
  7. Współpraca z rodzicami.