Office 365

Nasza szkoła zawarła porozumienie z firmą Microsoft na mocy którego możemy zaoferować naszym uczniom i nauczycielom bezpłatny pakiet Office 365 Education w wersji A1.

Microsoft Office 365 dla Edukacji to zdecydowanie najbardziej rozbudowane narzędzie do współpracy między uczniami oraz nauczycielami. Materiały i zadania zostaną udostępnione w trybie online, a uczniowie i nauczyciele będą współpracować przy pomocy zdalnych komunikatorów, które pozwalają zarówno na pracę grupową, jak i indywidualną.

Microsoft Office 365 A1 to podstawowy plan usługi zawierający zestaw nowoczesnych narzędzi do komunikacji i współpracy w chmurze, dostępnych w dowolnym miejscu i czasie, z dowolnego urządzenia. Microsoft Office 365 usprawni pracę naszej szkoły w każdym obszarze działań, m.in. w prowadzeniu zajęć z zastosowaniem innowacyjnych metod nauczania.

Wdrożenie Microsoft Office 365 dla Edukacji umożliwia dyrekcji szkoły, nauczycielom, oraz uczniom dostęp do:

  • skonfigurowanej poczty e-mail (Outlook) na poziomie szkoły, z własną domeną,
  • aplikacji Office Online, m. in. Word Online, Excel Online, PowerPoint Online,
  • wirtualnego dysku OneDrive dla każdego użytkownika – do przechowywania i współdzielenia plików,
  • aplikacji edukacyjnych, m. in. Sway do tworzenia multimedialnych prezentacji, Forms do tworzenia testów i quizów,
  • Microsoft Teams – nowoczesnej platformy do pracy zespołowej,
  • OneNote Class Notebook do tworzenie wirtualnych notatek oraz odrabiania zadań domowych z dowolnego miejsca na świecie.

Logowanie do systemu

          Korzystanie z usługi będzie możliwe poprzez zalogowanie się do Office 365 za pomocą adresu URL: www.office.com lub portal.office.com

Podczas pierwszego logowania należy zmienić tymczasowe  hasło na hasło własne.

Po zakończeniu pracy, zarówno na lekcji, jak i w innym czasie należy pamiętać o wylogowaniu się z systemu.

         UWAGA!!! W przypadku zagubienia lub utraty hasła należy skontaktować się ze szkolnym  administratorem Usługi: e-mail: iwona.berdak@spwielkol.onmicrosoft.com

         Zasady korzystania omówione są w regulaminie.  Procedura uzyskania dostępu do usługi jest omówiona w regulaminie.

 Regulamin usługi Microsoft 365 dla Uczniów i Nauczycieli

Załacznik nr1 – zgoda rodzica lub prawnego opiekuna

 

Warto przeczytać!

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

Instrukcja pierwszego logowania do Microsoft Teams

Logowanie na konto UCZEŃ

Zmiana hasła

Jak wysłać wiadomość email z załącznikiem

Pliki instalacyjne na komputer, tablt, telefon