Pedagog szkolny

Pedagog szkolny – mgr Agata Borowicz

jest do dyspozycji uczniów, rodziców, nauczycieli
w następujących godzinach pracy:

 • Poniedziałek 12.00-12.30
 • Środa 12.00- 12.30
 • Czwartek 11.00-12.00

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

 1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych.
 4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
 5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem?

Najczęściej poruszane problemy to:

 • trudności w nauce,
 • brak akceptacji przez grupę rówieśniczą,
 • kłopoty osobiste i rodzinne,
 • niska samoocena,
 • potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności,
 • okres dojrzewania

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy: 

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 • masz problemy rodzinne
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
 • chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

 ZAPRASZAM. POSTARAM SIĘ POMÓC.