Bezpieczeństwo w szkole

I. W placówce obowiązują następujące procedury:

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole oraz cyberprzemocy

II. Działania profilaktyczne

1.Prezentacje multimedialne dla wszystkich uczniów:

„Bezpieczne zachowania”

„Bezpieczna ewakuacja”

„Bezpieczne ferie”

„Bezpieczne wakacje” 

2. Dzień Bezpiecznego Internetu

Ankieta wśród uczniów kl I-VIII pod hasłem „Czy jesteś bezpieczny
w sieci”, pogadanki, konkursy, filmy.

3. Trening asertywności – warsztaty dla klas VI – VIII (Centrum Działań Profilaktycznych).

4. Spotkanie z przedstawicielami policji w Szczebrzeszynie „Bezpieczne ferie zimowe”.

5. Pierwsza pomoc przedmedyczna- zajęcia warsztatowe dla uczniów (BHP MEDIC).

6. Udział w akcji informacyjnej „SOS dla uszkodzonego zęba” -„SOS dla zdrowia i życia) – pierwsza pomoc przedmedyczna.

7. Centrum działań profilaktycznych warsztaty na temat:

„Najpierw się śmieją, później płaczą, czyli jak działają dopalacze

8. Projekt „Jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu?”

9. Akcje ogólnopolskie

Ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna „Bądź poszukiwaczami AUTORYTETU.

Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” dla klasy I

Realizacja XXVI Akcji „Podróż do Krainy Bezpieczeństwa” w ramach programu Akademia Zdrowego Przedszkolaka.