Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023-2024

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

– egzamin ósmoklasisty – 14,15,16 maja 2024 r. – egzamin ósmoklasisty, / 3 dni/

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnychpropozycja:

– 2 listopada 2023 r. /1 dzień/
– 29, 30 kwietnia 2024 /2 dni/
– 2 maja 2024 roku, /1 dzień/
– 31 .05.2024 r. 2024 roku /piątek po Bożym Ciele / – 1 dzień