Dokumenty

Program Wychowawczo-Profilaktyczny SP w Wielączy Kolonii 2018 /2019

Wykaz programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

Wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

Statut Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii

 

Wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017-2018

Wykaz programów nauczania obowiązujący w roku szkolnym 2017-2018

Harmonogram działań wychowawczo profilaktycznych 2017 – 2018