Więcej o: Informacja

Informacja

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 dni 1 czerwca – Dzień Dziecka oraz 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele) będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów naszej szkoły . Alicja Poździk  – dyrektor Czytaj dalej...

Laptopy do zdalnego nauczania „Zdalna Szkoła”

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata Czytaj dalej...

Więcej o: Konkurs plastyczny „Jan Paweł II – Przyjaciel dzieci”

Konkurs plastyczny „Jan Paweł II – Przyjaciel dzieci”

Ks. Tomasz Rybiński zaprasza serdecznie wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Jan Paweł II – Przyjaciel dzieci”, który został zorganizowany w naszej szkole dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Jan Paweł II – Czytaj dalej...

Więcej o: Powrót uczniów klas I – III do szkoły

Powrót uczniów klas I – III do szkoły

Komunikat kl. I-III Procedura bezpieczeństwa w kl. I-III Oswiadczenie rodziców klas I-III Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkól_–_konsultacje_z_nauczycielami_w_szkole Rekomendacje_GIS_–_zajęcia_rewalidacyjne, Czytaj dalej...

Zarządzenie Nr 5/2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Wielączy Kolonii z dnia  05 maja 2020r w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach  przedszkolnych w  SP w Wielączy Kolonii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem Czytaj dalej...