Informacja

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019/2020 dni 1 czerwca – Dzień Dziecka oraz 12 czerwca (piątek po Bożym Ciele) będą dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów naszej szkoły .

Alicja Poździk  – dyrektor szkoły