Laptopy do zdalnego nauczania „Zdalna Szkoła”

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

„Zdalna Szkoła”

Obecna sytuacja w Polsce spowodowała, że  szkoły zostały zamknięte a nauka ze szkolnych klas przeniosła się do domu. Wprowadzone zostały nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagające dostępu do sprzętu komputerowego.

W ramach programu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” nasza szkoła pozyskała 2 komputery  z Urzędu Gminy w Szczebrzeszynie, które zostaną użyczone rodzinom, w celu możliwości kontynuowania podstawy programowej w warunkach domowych.