Udział uczniów w zajęciach organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu pt. „Powstanie zamojskie”.

24 listopada uczniowie klasy VII i VIII  uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu pt. „ Powstanie zamojskie”.

W trakcie zajęć uczestnicy poznali tragiczne losy polskiej ludności zamieszkującej Zamojszczyznę w czasie II wojny światowej, dowiedzieli się o niemieckich akcjach pacyfikacyjno – wysiedleńczych na tych terenach oraz poznali genezę i przebieg Powstania Zamojskiego.