Uroczyste podsumowanie XIX Przeglądu Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej

W dniu 18 listopada 2022 r. w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego odbyło się uroczyste podsumowanie, otwarcie wystawy i wręczenie nagród dla dzieci uczestniczących w XIX przeglądzie Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza pt. „120 odcieni jesieni w 120 rocznicę urodzin malarki”.

Ideą przeglądu prac plastycznych było upamiętnienie postaci Aleksandry Wachniewskiej i jej wkładu w ochronę przyrody i kultury Roztocza. Przybliżenie dzieciom postaci artystki jako wzoru godnego naśladowania, zachęcanie do twórczego podejścia, które rozwijane od najmłodszych lat pomaga w dorosłym życiu na wielu płaszczyznach. Do tegorocznego przeglądu zgłosiła się rekordowa ilość osób. Swoje prace przesłało aż 1390 osób z 68 placówek oświatowych.

Dyplom za udział w przeglądzie prac plastycznych otrzymały również dzieci z oddziału przedszkolnego : Lena Koziołek, Franciszek Koziołek, Dawid Ryń.