Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka 2022

       W piątek, 18 listopada 2022 r. obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Wydarzenie zorganizowane z okazji przypadającej 20 listopada 33 rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W tym dniu wszyscy zwróciliśmy szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. Rozmawialiśmy przede wszystkim o dziecięcych prawach i przywilejach. Na zajęciach omawialiśmy Konwencję o prawach dziecka, robiliśmy plakaty, dyskutowaliśmy. Jednak pamiętać należy, iż nie dla wszystkich dzieci na świecie los był jednakowo szczęśliwy. Pracując na materiałach dostępnych na stronie organizacji –Unicef – strażnika praw wszystkich dzieci na świecie, kontrastowaliśmy naszą rzeczywistość z tą w krajach rozwijających się, podkreślając każdorazowo jak bardzo należy ją doceniać i z niej mądrze korzystać. Organizacja UNICEF łączy kolor niebieski w działaniach związanych z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka. Jest to symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, zwłaszcza tymi, których prawa nie są właściwie przestrzegane.