Podsumowanie wojewódzkiego konkursu fotograficznego „Leśny album”

       W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się IV edycja Konkursu Fotograficznego im. Augusta Cieszkowskiego LEŚNY ALBUM. Współorganizatorem przedsięwzięcia było Nadleśnictwo Krasnystaw. Honorowym patronatem konkurs objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk.

       Celem konkursu było propagowanie postawy szacunku wobec dziedzictwa przyrodniczego jakim są lasy oraz rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką fotografii i promowanie młodych talentów. W konkursie wzięło udział 125 uczniów z całego województwa.

       Z naszej szkoły w konkursie wziął udział uczeń klasy VIII Dominik Tomaszewski, który podczas uroczystego podsumowania w dniu 07 kwietnia 2022 otrzymał wyróżnienie.

Gratujemy i życzymy dalszych sukcesów !