DĘBY KATYŃSKIE – ŁAŃCUCH PAMIĘCI KOLEJNYCH POKOLEŃ

        W 2007 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W tym samym roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk. M. Pisarka w Radzyminie zrodziła się idea upamiętnienia ofiar NKWD poprzez sadzenie Dębów Pamięci. Ks. Józef Joniec, założyciel i prezes Stowarzyszenia „Parafiada”, nadał jej formę uniwersalnego Programu edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Program ten zyskał dużą popularność i w znaczący sposób przyczynił się do zachowania i przekazywania pamięci o znanych i nieznanych Obywatelach państwa polskiego, niemal 22 tysiącach osób skrytobójczo zamordowanych i spoczywających w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni. Przed szkołami w Polsce zasadzone zostały liczne dęby w myśl zasady

– JEDEN DĄB, JEDNO NAZWISKO Z LISTY KATYŃSKIEJ a współcześni uczniowie stali się w ten sposób ważnym ogniwem w łańcuchu pamięci przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

Ten wyjątkowy łańcuch nie może zostać przerwany; naszym wspólnym obowiązkiem jest kształtowanie w młodym pokoleniu miłości do Ojczyzny w oparciu o wiedzę historyczną i doświadczenie minionych pokoleń. Z tego powodu, przychylając się do inicjatywy NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowo – Wschodniego, zwracam się do wszystkich szkół i placówek z województwa lubelskiego, które włączyły się w realizację programu „Katyń … ocalić od zapomnienia” z zaproszeniem do wspólnego upamiętnienia Ofiar Zbrodni Katyńskiej poprzez zorganizowane w dniu 13 kwietnia 2022 roku o godz. 12.00 Apeli Pamięci poświęconych temu wydarzeniu. Niech szkolna uroczystość upamiętniająca 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej odbędzie się przy Dębie Pamięci. Pamiątką z tego wydarzenia niech będzie wykonanie zdjęcia w formacie jpg. o pojemności max. 5MB z dokładnym opisem: pełna nazwa szkoły oraz imię i nazwisko wraz ze stopniem wojskowym osoby upamiętnionej Dębem Pamięci. Zdjęcie należy przesłać na adres it@kuratorium.lublin.pl . Zostanie w ten sposób stworzona wirtualna mapa województwa lubelskiego z fotografiami z każdej placówki oświatowej, która włączy się do tej akcji.

       Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka.