Zarządzenie Nr 5/2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Tuwima w Wielączy Kolonii z dnia  05 maja 2020r w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach  przedszkolnych w  SP w Wielączy Kolonii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem Czytaj dalej...