Aktualności

Więcej o: Sukcesy naszych uczniów w XX Powiatowym Konkursie Twórczości „Moja Mała Ojczyzna”

Sukcesy naszych uczniów w XX Powiatowym Konkursie Twórczości „Moja Mała Ojczyzna”

23 maja 2024 roku odbyło się wręczenie nagród laureatom XX Powiatowego Konkursu Twórczości „MOJA MAŁA OJCZYZNA” pod honorowym patronatem WÓJTA GMINY NIELISZ. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i krajobrazem, promowanie piękna własnego regionu, popularyzacja architektury i zabytków miast, miasteczek, wsi Zamojszczyzny, wymiana doświadczeń pedagogów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Uczniowie naszej szkoły również wzięli udział i otrzymali nagrody:

Kategoria Fotografia kl VII-VIII
Julia Świstowska- I miejsce

Kategoria Utwór literacki kl VII-VIII
Julia Świstowska- I miejsce

Kategoria Prezentacja kl I-III
Lena Koziołek- II miejsce

Kategoria Prezentacja kl IV-VI
Dominik Dorosz- I miejsce

Kategoria Utwór muzyczny kl I-III
Nikola Rabiega- II miejsce

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

II Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego – Etap Powiatowy w naszej szkole.

W dniu 23.05.2024 w naszej szkole odbył się etap powiatowy II Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego. Po udowodnieniu swoich umiejętności w etapach szkolnych, uczniowie klas VII oraz VIII z różnych szkół z naszego powiatu przyjechali do naszej miejscowości, aby zmierzyć się w ostatnim etapie, który wyłoni troje zwycięzców.

Po przybyciu do naszej szkoły, uczniowie zostali ugoszczeni małym poczęstunkiem, oraz zostali powitani przez dyrekcję naszej szkoły. Po przywitaniu, uczniowie wylosowali miejsca oraz usiedli do pisania.

Walka była trudna, ale każdy uczeń wykazał się dużą wiedzą i znajomością angielskiego, dzięki czemu zdołali wykonać zadania i napisać pracę.

Upamiętnienie powstania w Getcie Warszawskim.

Jak co roku 19 kwietnia uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w obchodach rocznicy wybuchu powstania w getcie żydowskim. Było to największe zbrojne powstanie Żydów podczas II wojny światowej a zarazem pierwsze powstania miejskie w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.

Uczniowie klasy IV wykonali żółte żonkile, klasa I obejrzała film animowany na podstawie opowiadania” Pamięć drobinek „ Zofii Staneckiej natomiast uczniowie starszych klas film opartym na motywach książki „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall.