III Edycja kampanii edukacyjnej „Mały może więcej czyli przyroda w twoich rękach”

Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przyłączyli się do działań w ramach kampanii edukacyjnej „Mały może więcej czyli przyroda w twoich rękach” organizowanej przez Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu. W akcji wzięło udział 40 uczniów z oddziału przedszkolnego i klas IV-VIII.

Podjęto szereg działań:

– sprzątanie terenu wokół szkoły i najbliżej okolicy

– pogadanka na temat Dnia Ziemi

– Kodeks Małego Ekologa

– gra ekologiczna „Nakarm ziemię”

– wykonanie pracy plastycznej „Zielone drzewko 3D” , „Ziemia – nasza planeta”

– wykonanie prezentacji multimedialnej przez uczniów kl. IV-VIII na temat znaczenia ochrony przyrody

– konkurs plastyczny na plakat promujący Dzień Ziemi w kl. IV-VIII