Wyniki egzaminów ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

          Z radością przedstawiamy wyniki naszych uczniów z egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022.

Przedmiot Szkoła Gmina Powiat Województwo Kraj
Język polski 67 % 57 % 59 % 61 % 60 %
Matematyka 63 % 48 % 52 % 56 % 57 %
Język angielski 70 % 50 % 59 % 64 % 67 %

Gratulujemy uczniom i nauczycielom bardzo dobrego wyniku.