WIARYGODNA SZKOŁA

          Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała certyfikat „Wiarygodnej szkoły”. Jest to dla nas duże wyróżnienie, gdyż świadczy o wysokiej jakości nauczania oraz o zapewnieniu uczniom odpowiednich standardów w zakresie wychowania i bezpieczeństwa. Przyznanie tego prestiżowego tytułu było możliwe dzięki pozytywnie zakończonemu procesowi weryfikacji w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury.

       Dzięki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOŁA, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii, wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji. Otrzymany certyfikat zobowiązuje jeszcze bardziej całą społeczność szkolną, do dalszej, efektywnej pracy w celu osiągania pozytywnych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych.

IMG_1227