„Twój Dar Serca dla Hospicjum”

Przez cały kwiecień 2016r. nasza Szkoła bierze udział w akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”. Polega ona na udzielaniu wsparcia finansowego dla Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Akcja odbywa się już po raz ósmy i uczestniczą w niej wszystkie chętne szkoły z regionu Lubelszczyzny, które chcę wspomóc terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci – Podopiecznych lubelskiego Hospicjum.

Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwienie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu.

Nasi uczniowie wzięli udział w dwóch spotkaniach informacyjnych na temat Akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum”. Obejrzeli filmy edukacyjne o Hospicjum oraz otrzymali nalepki – „medale” za udział w Akcji. Członkowie Samorządu Uczniowskiego rozwiesili plakaty informacyjne oraz wykonali puszkę. Już podczas oglądania filmów o podopiecznych lubelskiego Hospicjum, uczniowie nie pozostali obojętni i zaczęli wrzucał przysłowiowe złotówki.

logo

IMG_20160408_113229