Szanowna Pani Dyrektor

 
w imieniu Lubelskiego Kuratora Oświaty p. Teresy Misiuk i Dyrektora Delegatury w Zamościu p. Moniki Żur, składam serdeczne podziękowania za umożliwienie uczniom klas VIII, wychowawcom, doradcom zawodowym udziału w przedsięwzięciu „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”. 
Mamy świadomość, że jakość przesyłu danych (w tym płynność odtwarzanych filmów) w dużej mierze zależała od przepustowości łącza (prędkości Internetu), z jakiego korzystał każdy z uczestników spotkania i nie w każdym przypadku udało się odebrać taki sygnał, jaki nadawaliśmy (tym bardziej, że szkoły ponadpodstawowe przygotowały filmy bardzo wysokiej jakości). Wyrażamy jednak nadzieję, że większość ósmoklasistów z powodzeniem wzięła udział w całości spotkania, nie zrażając się ewentualnymi problemami technicznymi.
 
Przyłączając się do podziękowań, przesyłam Państwu link do prezentowanego podczas spotkania „Informatora o zawodach szkolnictwa branżowego” z prośbą o jego rozesłanie wszystkim uczniom klas VIII, ich rodzicom, wychowawcom, doradcom zawodowym.
 
 
Z poważaniem

Barbara Krawczyk

starszy wizytator

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Delegatura w Zamościu

ul. Lwowska 19, 22-400 Zamość

tel. 84 63 85 743 wew. 22