Międzynarodowy Dzień Matematyki i Dzień Liczby Pi

W dniach 12 marca i 15 marca uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w dwóch matematycznych wydarzeniach: Międzynarodowym Dniu Matematyki i Międzynarodowym Dniu Liczby Pi.

Podczas zdalnych lekcji matematyki uczniowie wykonali plakaty na temat zastosowania matematyki w życiu codziennym, rozwiązywali matematyczne escape-roomy oraz szukali liczby pi wykonując obliczenia dotyczące obwodu i średnicy okrągłych przedmiotów znajdujących się w ich domach. Uczniowie klasy VII przygotowali gazetkę na korytarz szkolny.