Spotkanie z policjantem – pod hasłem „Bezpieczne ferie zimowe”

W dniu 24 stycznia 2019r. odwiedzili naszą szkołę przedstawiciele Policji w Szczebrzeszymie. W trakcie spotkania przeprowadzili pogadankę z dziećmi pod hasłem „Bezpieczne ferie zimowe”. Apelowali o zachowanie zdrowego rozsądku podczas zabaw na śniegu, lodzie i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zaproszeni goście przypomnieli również uczniom zasady właściwego zachowania się w domu. Zwrócili uwagę na to, aby nie otwierać drzwi nieznajomym, zachować ostrożność podczas korzystania z urządzeń domowych. Spotkanie zakończyło się dyskusją. Wszystkim uczestnikom spotkania funkcjonariusze życzyli, aby ferie zimowe upłynęły im wesoło, zdrowo i bezpiecznie.