„Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

6 lutego w naszej szkole odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” Uczniowie klas I-VIII brali udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela informatyki, których celem było poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z internetu, uświadomienie zagrożeń i sposobów radzenia sobie z problemami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania sieci. Wyświetlone zostały również filmy, w których został podkreślony potencjał internetu, który dzieci mogą wykorzystać w edukacji, jakie emocje może rodzić cyberprzemoc u jej ofiar i jak powinni zachować się świadkowie cyberprzemocy.