Spotkanie z klasami mundurowymi z Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.

20 lutego w ramach zajęć z doradztwa zawodowego odbyło się spotkanie uczniów i przedszkolaków z naszej szkoły z ich starszymi kolegami oraz opiekunem z Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.

Uczniowie zostali zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły, zasadami rekrutacji. Starsi koledzy zaprezentowali swoje umiejętności związane z musztrą oraz posługiwanie się bronią.

Kierunki kształcenia Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.

– klasa wojskowa 

– klasa policyjna

– straż graniczna