Uroczyste ślubowanie klasy I.

Dnia 8 grudnia odbyło się ślubowanie klasy I. W obecności pani Dyrektor, nauczycieli i rodziców uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali, że będą dobrymi Polakami, będą godnie reprezentować swoją szkołę, a swym zachowaniem sprawią radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu pani Dyrektor pasowała każde dziecko na ucznia szkoły poprzez dotknięcie jego ramienia dużym ołówkiem. Następnie złożyła uczniom życzenia. Uczniowie otrzymali legitymacje szkolne i pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Na zakończenie uroczystości, uczniowie, którzy brali udział w Jubileuszowym XX Przeglądzie Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza” organizowanym przez Roztoczański Park Narodowy, otrzymali dyplomy i upominki. Po uroczystości oficjalnej uczniowie udali się do klasy na poczęstunek przygotowany przez rodziców.