Konkurs został rozstrzygnięty

        15 czerwca 2023 roku odbyło się wręczenie nagród laureatom XIX Powiatowego Konkursu Twórczości „MOJA MAŁA OJCZYZNA” pod honorowym patronatem WÓJTA GMINY NIELISZ. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i krajobrazem, promowanie piękna własnego regionu, popularyzacja architektury i zabytków miast, miasteczek, wsi Zamojszczyzny, wymiana doświadczeń pedagogów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

Uczniowie naszej szkoły również wzięli udział i otrzymali nagrody

Kategoria Utwór literacki I-III

I miejsce Dominika Wardach

III miejsce Mateusz Mazurek

 Kategoria Utwór literacki IV-VI

III miejsce Julia Świstowska

Kategoria Fotografia IV-VI

III miejsce Julia Świstowska

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.