Dzień Bezpiecznego Internetu 2024

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024

W tym roku po raz kolejny włączyliśmy się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Jest to największa światowa akcja na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu. Organizatorem wydarzenia w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet,  które zachęca szkoły  do zgłaszania  udziału w programie i promowaniu takich przedsięwzięć.

Nasza szkoła podjęła działania dotyczące bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz dostarczenie wiedzy, jak pozytywnie wykorzystywać Internet.

W ramach obchodów DBI

  • w grupach przedszkolnych i klasach I – III odbyły się prelekcje zawierające filmy edukacyjne i gry na temat zasad bezpieczeństwa w sieci;

  • w klasach IV – VIII na lekcjach informatyki oraz plastyki uczniowie wykonali plakaty i prezentacje multimedialne dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci oraz zagrożeń płynących z Internetu. Natomiast na godzinach wychowawczych  przeprowadzono zajęcia poświęcone tematyce zagrożeń w sieci oraz zasad bezpiecznego korzystania z niej.