Chrzest Polski

W dniu 2 lutego 2019 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski.

     Chrzest księcia Mieszka I to przełomowe wydarzenie w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawane za symboliczny początek polskiej państwowości. Miał on doniosłe znaczenie polityczne, kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo  polskie w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej.

        Za symboliczną datę chrztu Polski uznaje się Wielką Sobotę 14 kwietnia.

       W związku z obchodami święta  w naszej szkole,  uczniowie klasy VI i VII przeprowadzili debatę poświęconą 1057. rocznicy Chrztu Polski, następnie wszyscy obejrzeli prezentację. W każdej klasie na lekcjach historii i  religii  odbyły się także pogadanki dotyczące tego niezwykłego wydarzenia.