Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

       Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w naszej szkole Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego. Osoby z autyzmem mają trudności z nawiązywaniem i podtrzymywaniem relacji społecznych. Mogą unikać kontaktu wzrokowego nawet w stosunku do rodziców. U dzieci dotkniętych tym zaburzeniem często występuje opóźniony rozwój mowy. Część z nich nigdy nie nabywa umiejętności posługiwania się mową. Autystyczne osoby w odmienny sposób odbierają też wrażenia zmysłowe: dźwięki, obrazy, zapachy czy dotyk. Drażni je hałas, cisza, czy nawet materiał ubrania. Mogą inaczej niż my reagować na światło, a nawet na ból. Potrafią być rozdrażnione przez bodźce płynące z otoczenia lub wręcz przeciwnie zafascynowane nimi. Autyzmu nie da się wyleczyć, jednak przy odpowiednich metodach terapeutycznych można zmniejszyć jego nasilenie. Nasza szkoła również włączyła się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Wydarzenie obchodziliśmy 4 kwietnia. W tym dniu zorganizowano zajęcia poświęcone tematyce autyzmu, w których udział wzięli uczniowie klas III – VIII. Nauczyciele przekazali uczniom wiedzę na temat tego zaburzenia, wyświetlając prezentację oraz krótkie filmiki pokazujące, jak odczuwają i odbierają świat osoby z autyzmem. Na koniec zajęć młodzież, na znak solidarności z dziećmi ze spektrum, wykonała wspólnie plakaty, na których znalazły się niebieskie motyle, będące symbolem autyzmu.