XIV Dzień Papieski

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa – Św. Jan Paweł II

12 października br. Kościół w Polsce obchodził XIV Dzień Papieski, który opatrzony był hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. Wielki nasz rodak uczył nie tylko poprzez mądre i wartościowe słowa, lecz także, a może nade wszystko poprzez własny przykład życia. Święty papież, podczas swojego pielgrzymowania nieustannie wskazywał na Jezusa Chrystusa, na to, że w Zbawicielu jest cała nadzieja dla ludzkości. Dlatego też, Kościół poprzez coroczny Dzień Papieski pragnie przypomnieć zarówno postać Wielkiego Pasterza jak też wielki i wartościowy zakres jego nauczania. Czas ten jest także okazją ku temu, aby zawierzyć Bogu swoje życie poprzez tego wielkiego świętego. Także uczniowie Sz. P. im Juliana Tuwima w Kolonii Wielączy wraz z Ks. Marcelem Harkotem, w sposób aktywny włączyli się w obchody tego szczególnego czasu. 17 października w naszej szkole odbyła się akademia, w której udział wzięli uczniowie klasy IV, V i VI. Dzieci podczas akademii podkreśliły jak ważny jest dla narodu i świata św. Jan Paweł II – gdyż jego wielkie dzieło życia ciągle ma charakter dydaktyczny. Na koniec akademii Ks. Marcel Harkot podkreślił, że „ Do świętości podąża się codziennie, nikt nie rodzi się świętym, lecz świętość zdobywa się poprzez ukochanie Boga i drugiego człowieka w codziennym życiu – tak jak to czynił św. Jan Paweł II”. Również Dyrektor szkoły Pani Alicja Poździk podkreśliła, że „ wartość nauczania Św. Jana Pawła II jest nie do przecenienia, ponieważ jest wartością miłości”  Niech więc nie braknie w nas otwartości na przykład życia Św. Jana Pawła II, tak abyśmy sami także chcieli dążyć do świętości i ją zdobywać. Święty Janie Pawle II- Módl się za nami!