Wspólnie mocniejsi – uczymy się przez integrację.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Wspólnie mocniejsi – uczymy się przez integrację

Celem projektu edukacyjnego „Wspólnie mocniejsi- uczymy się przez integrację” jest poprawienie relacji między uczniami w szkole oraz rozwijanie ich umiejętności i wiedzy

w różnych dziedzinach poprzez wspólną integrację.

Zadania projektowe: projekt składa się z pięciu zadań, które mają na celu rozwijanie różnych umiejętności i wiedzy uczniów. Każde zadanie ma określony termin wykonania oraz wymagania dotyczące sposobu prezentacji efektów pracy. Uczestnicy projektu mają obowiązek wykonania co najmniej trzech z pięciu zadań, aby otrzymać dyplom ukończenia projektu.

Zadania do wykonania w projekcie:

  1. Projektujemy ekologiczne miasto.

  2. Projektowanie i prezentacja wizualna idei biznesowych.

  3. Wyzwania wspinaczkowe – projektowe zdobywanie szczytów.

  4. Spotkanie z artystą – projektowanie plakatu.

  5. Budowanie wieżyczek z papierków po napojach.

Projekt jest organizowany przez Centrum Innowacyjnej Edukacji INTERESTING LESSON, a autorem projektu jest Bartosz Jarzynka. Projekt będzie prowadzony zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa i dbałością o dobro dzieci.

Projekt będzie realizowany z uczniami klasy VII.

Koordynator projektu: p. Agata Borowicz