Uroczystości szkolne

 PLAN  UROCZYSTOŚCI  I  WYDARZEŃ  SZKOLNYCH

Lp.

Nazwy imprez i uroczystości Termin Odpowiedzialni
1. Rozpoczęcie roku szkolnego IX Dyrektor Szkoły
2. 80 rocznica wybuchu II wojny światowej IX M. Hysa, J. Plebańska, M. Głąb
3. Sprzątanie Świata IX E. Kaznowska, wszyscy nauczyciele
4. Wybory do Samorządu   Uczniowskiego IX M. Głąb, H. Ożga
5. Dzień Komisji Edukacji Narodowej X M. Hysa, J. Plebańska, A. Procka-Pańczyk
6. Dzień Papieski X Ks. Tomasz, A. Procka-Pańczyk
7. Ślubowanie uczniów klasy I X I. Berdak, A. Borowicz, H. Ożga
8. Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I X M. Hysa
9. Rocznica Odzyskania  Niepodległości XI M. Hysa, M. Głąb, T. Tomaszewska
10. Andrzejki – dyskoteka XI Opiekunowie SU, wychowawcy
11. Mikołajki – Święto Patrona   Szkoły XII Opiekunowie SU, A. Procka-Pańczyk,
T. Tomaszewska I. Berdak
12. Jasełka, spotkanie   opłatkowe XII Ks. Tomasz, A. Procka-Pańczyk, wszyscy nauczyciele
  13. Dzień Babci i Dziadka Choinka szkolna I  Wychowawcy, wszyscy nauczyciele
14. Walentynki – poczta   II Opiekunowie SU
15. Powitanie  Wiosny – połączone z obchodami Dnia Ziemi III Opiekunowie SU, M. Hysa, E. Kaznowska
16. Rocznica Konstytucji 3 Maja V M. Hysa, M. Głąb, H. Ożga
17. Dzień Dziecka  i Dzień Sportu VI J. Budzyńska, I. Berdak, wszyscy nauczyciele
 18.  Zakończenie roku szkolnego  VI  wszyscy nauczyciele, dyrektor