Udział uczniów i przedszkolaków w akcji „Szkoła Pamięta”.

Już po raz kolejny uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta” która odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej
i lokalnej
.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci
o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

W naszej szkole uczniowie klas VII-VIII obejrzeli film dotyczący historii obozu na Majdanku. Następnie na lekcji historii opracowywali prezentację dotyczącą obozu.

Dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-II zapalili znicze na grobach żołnierzy na cmentarzu w Szczebrzeszynie, Nieliszu, Złojcu, Wielączy oraz Świdnikach.