SZANOWNI PAŃSTWO MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY!

       Stowarzyszenie Chrząszczowy Gród w Szczebrzeszynie, ul. Sądowa 3, 22-460 Szczebrzeszyn oraz Gmina Szczebrzeszyn w ramach akcji Solidarni z Ukrainą rozpoczyna zbiórkę pieniędzy, celem zakupu potrzebnych artykułów pierwszej potrzeby na rzecz mieszkańców Naszego Miasta Partnerskiego Mikołajew na Ukrainie. Pieniądze, z dopiskiem: Solidarni z Ukrainą, można przekazywać na konto: 58 9632 0006 2001 0013 2479 0001 Z przekazanych przez Państwa środków zostanie zakupiony sprzęt, o dostarczenie którego wystąpił Burmistrz i Rada Mikołajewa. Sprzęt zostanie dostarczony na miejsce wskazane przez Miasto Partnerskie. Na rzecz Miasta Mikołajew zbieramy również nowy (nieużywany) sprzęt. Wykaz potrzebnych artykułów jest określony w petycji władz miasta Mikołajew, która stanowi załącznik do niniejszego pisma. Dary rzeczowe prosimy dostarczać do Centrum Sportu i Rekreacji ul. Szkolna w Szczebrzeszynie w godzinach pracy.