Smok Mądragon daje radę1

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do programu „Smok Mądragon daję radę”.

Program adresowany jest do uczniów w wieku 6–9 lat, dlatego został przygotowany w konwencji bajkowo-fantastycznej.  Obejmuje szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu – w domu, w szkole, na drodze czy podczas zabawy. W trakcie trwania projektu podczas 12 zajęć lekcyjnych zostanie przekazana uczniom wiedza o bezpiecznym stylu życia. Rodziców zapraszamy do korzystania ze specjalnego serwisu edukacyjno-informacyjnego poświęconego tematyce bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu dzieci.

       Koordynatorem programu jest Pani Teresa Tomaszewska.

 

pomoce

dzieci12