Projekt „Uczeń w sieci. Jak mądrze korzystać z Internetu? „

    W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy 3  realizują projekt edukacyjny „Uczeń w sieci. Jak mądrze korzystać z Internetu?”. Podczas lekcji uczniowie zdobędą wiedzę na temat różnych zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu. Poznają zasady bezpiecznego umieszczania treści w sieci, a także ograniczenia w korzystaniu z cudzych utworów. Będą   tworzyć bezpieczne hasła i analizować informacje znalezione w Internecie pod kątem autentyczności.

Koordynatorem projektu jest p. Iwona Berdak