Projekt edukacyjny „Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy i waży?”

          Program zajęć z edukacji matematycznej przeznaczony jest dla uczniów kl. II-III.
Podczas zajęć uczniowie sprawdzą, jak z matematyki korzystają przedstawiciele różnych zawodów: kucharze, krawcy czy muzycy. Będą trenować projektowanie, wyobraźnię przestrzenną czy odmierzanie składników. Zobaczą również, jak wygląda praca w różnych profesjach, co pozwoli im zwiększyć świadomość, w jakich dziedzinach chcieliby się rozwijać.

 Cele szczegółowe:          

  • rozbudzenie zainteresowań matematycznych uczniów,
  • doskonalenie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej w codziennym życiu,
  • rozwijanie pamięci oraz kształtowanie logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania,
  • kształcenie podstawowych pojęć i działań matematycznych,
  • rozwijanie kreatywności dzieci,
  • kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań
  • kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności
  • stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne Koordynatorem projektu jest p. Iwona Berdak