Projekt 20 minut dla matematyki

Celem głównym projektu jest wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci
w przedszkolu wg koncepcji Dziecięcej Matematyki prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. Projekt zakłada dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania pojęć
i umiejętności matematycznych. Ważnym elementem projektu jest doskonalenie wiedzy
i umiejętności nauczyciela w zakresie stosowania nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym do prowadzenia zajęć, zabaw matematycznych oraz dzielenie się tymi kompetencjami z rodzicami. Istotnym założeniem jest to, aby codziennie 20 minut poświęcić na kształtowanie kompetencji matematycznych u dzieci. W projekcie uczestniczy grupa 3 latków pod opieką p. Joanny Plebańskiej.