Jestem programistą. Program zajęć rozwijających zainteresowania uczniów klas IV-V

Program „Jestem programistą”  przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć rozwijających zainteresowania uczniów klas IV-V. Początkowo dzieci będą zapoznawały się z tajnikami programowania, przygotowywały swoje umysły do nabywania umiejętności kodowania poprzez ćwiczenia i zadania rozwijające logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość a także koordynację wzrokowo-ruchową, umiejętność tworzenia ciągów przyczynowo-skutkowych, rozwój kompetencji miękkich, umiejętność pracy w zespole i współdziałania, wsparcie inteligencji emocjonalnej i wiele innych wartości. Uczniowie poznają programowanie, jako: logiczne myślenie i kreatywne szukanie rozwiązań postawionych przed nimi wyzwań.Koordynatorem programu jest p. Iwona Berdak.