Program „Bawmy się matematyką”

Program „Bawmy się matematyką” przewidziany jest do realizacji w klasie III. Ma na celu utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu. Realizacja jego ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijać ich zdolności i zainteresowania. Uczniowie będą poznawać matematyczne strony internetowe dla uczniów i wykonywać ćwiczenia. Nie zabraknie zabaw z kodowania i programowania.

Koordynatorem projektu jest p. Iwona Berdak