Procedury – Covid -19 w szkole

Procedura dotycząca dostarczania i wydawania posiłków

Procedura dotycząca zasad higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń

Procedura mierzenia temperatury dzieciom uczniom

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia Covid -19

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19 w szkole

Procedury dotyczące organizacji zajęć w okresie pandemii Covid – 19 w szkole

Procedura dotycząca zajęć w oddziale przedszkolnym

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid – 19 w oddziale przedszkolnym