Podsumowanie akcji zbiórki elektroodpadów

       Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii w ramach akcji “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” prowadzonej przez firmę Green Office Ecologic  otrzymała bon w wysokości 171 zł do wykorzystania na zakup materiałów biurowych. Zebraliśmy 1140 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.   
     Serdecznie dziękujemy uczniom, rodzicom i mieszkańcom naszej gminy za  pełne zaangażowanie w akcję zbiórki elektroodpadów prowadzonej przez szkołę.