Podsumowanie akcji charytatywnych, w których braliśmy udział w roku szkolnym 2016/2017

    W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie wzięli udział w licznych inicjatywach charytatywnych. W październiku uczestniczyliśmy w akcji dobroczynnej „Szkoło pomóż i Ty” – organizowanej przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż
i Ty” z Gdyni. Pieniądze zebrane przez uczniów zostały przeznaczone na zakup sprzętu do rehabilitacji dla podopiecznych fundacji.

     Przez dwa semestry uczestniczyliśmy w akcji „Grosz do grosza” prowadzonej w ramach programu „Dzwonek na obiad”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objęły: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dochód ze zbiórki przeznaczony został na zakup obiadów dla dzieci z ubogich rodzin.

   W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy przyłączyliśmy się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 15. stycznia 2017 roku wzięliśmy udział w 25. Finale orkiestry
i kwestowaliśmy na Rynku Wielkim w Zamościu. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

   Kolejnym działaniem charytatywnym, jakie podjęliśmy w naszej szkole, był udział w akcji „Twój Dar Serca dla Hospicjum” organizowanej przez  Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie. Przez cały kwiecień, wraz z innymi chętnymi szkołami z regionu Lubelszczyzny, zbieraliśmy pieniądze, które wspomogą terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci – podopiecznych lubelskiego Hospicjum. Nasza szkoła przyłączyła się do tej akcji już po raz drugi.

   Przez cały rok uczestniczymy także w inicjatywie: „Zbieramy nakrętki”. Gromadzenie nakrętek ma szczytny cel – pomoc w uzyskaniu protez, wózków dla dzieci oraz finansowanie leczenia dzieci w naszym województwie.

   Dziękujemy wszystkim, którzy razem z naszymi uczniami włączyli się w wymienione działania charytatywne. Udział w takich akcjach ma pozytywny wpływ na dzieci: kształci ich empatię, otwiera na otaczającą rzeczywistość, uczy dostrzegania problemów innych. Akcje charytatywne integrują społeczność szkolną i pokazują, że wspólnie możemy zdziałać więcej.